تاب طرح خرگوش

برای کودکان بین سنین ۶ ماه تا ۷ سال مناسب است حداکثر وزن مجاز قابل تحمل برای این تاب ۳۰ کیلو گرم می باشد.تاب خرگوش بصورت تک کارتن و کارتن ۴ عددی به بازار ارائه می شود. تاب تک کارتن حدود ۳ کیلوگرم وزن دارد. تاب خرگوش کارتن ۴ عددی کمتر از ۱۱ کیلوگرم وزن دارد.

تاب خرگوش در کارتن ۴ عددی بصورت زیر ارائه می شود. هرتاب درون یک نایلون بسته بندی شده و سپس درون جعبه قرار می گیرد لازم به ذکر که مواد اولیه تاب از بهترین مواد پلی اتیلن تولید می شود.

بستهای نگهدارنده

این بستها برای جفت کردن طنابها و نگهداری طنابها کنارهم مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که طنابها از جارویی داخل تاب رد شد. به راحتی می توان این بستها در با قرار دادن طناب داخل به هم فشار دادتا کاملا طنابها را جفت نگه دارد. ولی برای محکم کردن طنابها باید حتما از گره استفاده کرد.